Lisjö Produktion AB Vi är ett företag, beläget i Västmanland, som arbetar med legobearbetning. Vi startade hösten 1983 och har varit verksamma i 27 år. Vi är certifierade enligt Miljö- och Kvalitetssystem FR2000. Vår verksamhet består av kvalificerad skärande bearbetning - svarvning och fräsning - i moderna CNC-maskiner. Vi har en mycket avancerad mätutrustning med bl a en Zeiss Contura mätmaskin i ett tempererat mätrum där vi kan mäta ytjämnhet, utvärdera formfel, lägestoleranser och kast samt utföra in- och utvändig konturmätning.

Vi har även en plåtslageriavdelning där komplicerade svets- och plåtslageriarbeten i tunn och grovplåt utförs. Genom vår avancerade maskinpark, tillsammans med yrkesskickliga och kvalitetsmedvetna medarbetare, kan vi erbjuda kundanpassade och kvalificerade arbeten inom ett stort område. Förutom ett brett utbud är vår målsättning att arbeten, stora som små, alltid ska tillgodose våra uppdragsgivares krav och förväntningar. Grunden för att detta ska bli lönsamt är att hålla en mycket hög kvalitet, hög produktivitet samt långa och goda kundrelationer.
 Vår Policy är Företaget och var och en av de anställda skall leverera produkter och tjänster i rätt tid och med noll
fel så att de uppfyller de krav och den kvalitet som kunden förväntar sig.
Lisjö Produktion AB • Tel 0220 - 310 15 • Fax 0220 - 314 16