Supercharger Här kommer vår kompetens och yrkesskicklighet till
sin fulla rätt. Att producera en rotorskruv kräver
långtgående nytänkande och avancerad
mätteknik. Vi mäter beröringsfritt.
Lisjö Produktion AB • Tel 0220 - 310 15 • Fax 0220 - 314 16