CNC-bearbetning i
moderna maskiner
Både större serier och
en-stycks-tillverkning Vi investerar kontinuerligt i maskiner anpassade
för noggrann och exakt bearbetning. Vår moderna
maskinpark erbjuder en hög kvalité och en hög finish på tillverkade produkter.
CNC-bearbetning i
moderna maskiner Företaget är beläget i Västmanland och arbetar med legobearbetning (fräsning och svarvning) till fordons- verkstads- gruv- och offshoreindustrin
och innehar FR2000 certifiering.
Lisjö Produktion AB • Tel 0220 - 310 15 • Fax 0220 - 314 16