Robotar
Flertalet maskiner är utrustade med Robotar samt stångmagasin för ökad obemannad produktion.
 Varför satsningen på Automation? Lisjö Produktion är ett företag med hög automationsgrad som kontinuerligt investerar i
segmentet och har byggt upp stor erfarenhet inom automationsområdet. Vårt mål är att fortsätta möta marknadens krav på rationalliseringar och öka antalet produktions-
timmar med robbotar. Vi programmerar och fixturerar själva i huset vilket är en förutsättning för en rationell produktion.

Genom vår avancerade maskinpark, tillsammans med yrkesskickliga och kvalitetsmedvetna medarbetare, kan vi erbjuda kundanpassade och kvalificerade arbeten inom ett stort område. Förutom ett brett utbud är vår målsättning att arbeten, stora som små, alltid ska tillgodose våra uppdragsgivares krav och förväntningar. Grunden för att detta ska bli lönsamt är att hålla en mycket hög kvalitet, hög produktivitet samt långa och goda kundrelationer.
 Företaget och var och en av de anställda skall leverera produkter och tjänster i rätt tid och med noll fel så att de uppfyller de krav och den kvalitet
som kunden förväntar sig.
Lisjö Produktion AB • Tel 0220 - 310 15 • Fax 0220 - 314 16